tuyển dụng ứng viên như thế nào

Nghệ thuật trong tuyển dụng ứng viên

1409840798-tra-loi-sao-khi-nha-tuyen-dung-noi-ban-co-muon-hoi-lai-toi-dieu-gi-khong

Việc phối hợp chặt chẽ giữa phòng nhân sự và các phòng, ban đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyển dụng lao động. Theo ông Nguyễn Minh