phỏng vấn tuyển dụng

6 kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng vô cùng bổ ích học từ các nhà báo

1455984471_phongvan

“Thứ mà tôi thực sự xem xét cẩn thận chính là những thông tin thể hiện sự tuyệt đối. Ví dụ: Tôi là người tuyệt vời nhất, tôi giỏi

Kỹ năng phỏng vấn thành công dành cho nhà tuyển dụng

bi-quyet-tuyen-dung

Chuẩn bị để trả lời các câu hỏi của ứng viên: Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thông tin về công ty để trả lời các câu hỏi

Khi phỏng vấn tuyển dụng, không nên nói quá nhiều điều không cần thiết

sdgtuyk

Là con người ai cũng có những ưu điểm, nhược điểm nhất định. Nếu bạn chỉ nói về ưu điểm mà không thừa  nhận những khuyết điểm của mình