kĩ năng phỏng vấn

Đánh giá ứng viên có năng lực không qua ngôn ngữ cơ thể

fgfjh

Một người tự tin có khuynh hướng ngồi thẳng, hay hơi nghiêng nhẹ về phía trước, ngay cả khi phải đối diện với ông sếp tương lai của mình.