học hỏi kinh nghiệm phỏng vấn từ các nhà báo

6 kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng vô cùng bổ ích học từ các nhà báo

1455984471_phongvan

“Thứ mà tôi thực sự xem xét cẩn thận chính là những thông tin thể hiện sự tuyệt đối. Ví dụ: Tôi là người tuyệt vời nhất, tôi giỏi