giải quyết tình trạng ứng viên không hoàn hảo

Bạn nên làm gì khi ứng viên không hoàn hảo như những gì trong hồ sơ của họ

de3537e7940a3710663a81df3f807e79

Có thể họ ghi trong CV rằng mình là người có trách nhiệm và luôn thực hiện công việc đúng thời hạn. Thế nhưng anh ta lại chậm trễ