đánh giá ứng viên

Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao các kỹ năng nào của ứng viên

341bf1c77366261f648c4000c43722ca

Hằng ngày chúng ta đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh từ nội bộ hay bên ngoài. Nhà tuyển dụng muốn tuyển một người có thể đảm đương

Đánh giá ứng viên có năng lực không qua ngôn ngữ cơ thể

fgfjh

Một người tự tin có khuynh hướng ngồi thẳng, hay hơi nghiêng nhẹ về phía trước, ngay cả khi phải đối diện với ông sếp tương lai của mình.