chọn ra ứng viên tốt nhất

Kinh nghiệm giúp bạn sàn lọc hồ sơ ứng viên để chọn ra ứng viên tốt nhất

eyt6i8

Thay đổi liên tục trong định hướng nghề nghiệp: Điểm này thường cho thấy ứng viên thiếu định hướng, thiếu tính kiên định và các mục tiêu không rõ