chiêu mộ nhân tài

Mẹo vặt giúp nhà tuyển dụng chiêu mộ thật nhiều nhân tài

4

Theo ông Denis Jean Desjardins, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của CareerBuilder Việt Nam, “Ứng viên tài năng có thể đã nhận được đề nghị từ nhiều công