cách tuyển dụng

6 kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng vô cùng bổ ích học từ các nhà báo

1455984471_phongvan

“Thứ mà tôi thực sự xem xét cẩn thận chính là những thông tin thể hiện sự tuyệt đối. Ví dụ: Tôi là người tuyệt vời nhất, tôi giỏi

Kỹ năng phỏng vấn thành công dành cho nhà tuyển dụng

bi-quyet-tuyen-dung

Chuẩn bị để trả lời các câu hỏi của ứng viên: Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thông tin về công ty để trả lời các câu hỏi