cách đánh giá kỹ năng mềm

Nhà tuyển dụng sẽ đãnh giá kỹ năng mềm của ứng viên khi ứng tuyển như thế nào?

hhgg

Bản cv xin việc của ứng viên không hoàn toàn chính xác 100% bạn có thể yêu cầu họ cung cấp email, số điện thoại quản lý trực tiếp