bí quyết tuyển dụng lập trình viên của google

Bí quyết tuyển dụng những lập trình viên vô cùng độc đáo của Google

google-tuyen-dung1

Nếu người dùng sử dụng một số từ khoá nhất định nào đó thường xuyên, Google có thể sẽ “chen ngang” với lời đề nghị: “Bạn đang dùng chung