bằng cấp trong tuyển dụng

Nhà tuyển dụng không nên quá chú trọng vào bằng cấp trong tuyển dụng

bang-cap-trong-tuyen-dung

Lý do mà các nhà tuyển dụng thường quan tâm nhiều đến bằng cấp của ứng viên vì chúng là một minh chứng cho năng lực của họ. Một